Фото - Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року

 
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року
Гірський клуб "Тернопіль" . Фото Михайла Лагана

Olympus SP-350 [134 фото]
Альп / спелео / туризм

1 2 3 4 5 6 7 8


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


465 x 620
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


620 x 465
Траверс Чорногори. 2-6 січня 2008 року


1 2 3 4 5 6 7 8